ข่าวและกิจกรรม

อัพเดทความเคลื่อนไหว ของข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของ บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด

บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด ดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Sinopharm Vaccine) ระยะที่ 1 ให้กับพนักงาน

บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด เข้าพบหน่วยงานราชการในจังหวัดตรัง พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 28 โหล แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ จุดตรวจต้นชด

สนับสนุนของขวัญ ให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเมืองเพชร

บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้วัดเขาแก้ว เพื่อโครงการ "สงกรานต์ย้อนยุค นำสุขสู่ชุมชน หนึ่งเดียวในตรัง"

"โครงการพัฒนาผู้รับเหมาตัดปาล์มให้มีคุณภาพ ปี พ.ศ.2560"