เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2565 บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด ถวายพัดลม จำนวน 4 ตัว แก่วัดเขาแก้ว