บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด เข้าพบหน่วยงานราชการในจังหวัดตรัง พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธ.ค. 2562 บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด เข้าพบหน่วยงานราชการในจังหวัดตรัง พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563