มาตรฐานกำหนดคุณภาพ

ความสด

ปาล์มส่งถึงโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ภายใน 24 ชั่วโมง

ทะลายผลปาล์มที่ได้เก็บเกี่ยว และถูกทิ้งไว้ในแปลงก่อนส่งถึงโรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมงผลปาล์มยังติดอยู่กับทะลาย

 

ความสุก

ปาล์มสุกเต็มที่ สีแดงส้ม ผลปาล์มรอบนอกทะลายหลุดร่วง~ 10 ผล

ปาล์มทะลายมีผลปาล์มสีแดงส้ม และชั้นเนื้อของผลปาล์มมีสีส้ม มีผลปาล์มหลุดร่วงจากทะลาย 10 ผลขึ้นไปและไม่มากกว่า 50% ของผลที่ติดอยู่กับทะลาย ผลปาล์มสดและผลปาล์มร่วงส่งถึงโรงงานใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเก็บเกี่ยว

ความสมบรูณ์

มีผลปาล์มเต็มทะลาย เห็นได้ชัดว่าได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี

ผลปาล์มอวบเป่ง ทะลายปาล์มมีผลปาล์มหนาแน่น ไม่เสียหายจากสัตว์ทำลาย และ ไม่เป็นโรค (100% ของทะลาย)

ความบอบช้ำ

ไม่มีทะลายทีมีความช้ำหรือเสียหาย

ปาล์มทะลายไม่มีความเสียหายจากการกระแทกฟัดเหวี่ยงทำให้ผลปาล์มชั้นนอกหลุดร่วงออกจากทะลายต่ำกว่า 10 % ของผลทะลายปาล์มสด (ตรวจวัดด้วยสายตา)

เป็นโรค

ไม่มีทะลายที่เป็นโรคใดๆ

ปาล์มทะลายที่มีส่วนเสียหายต่ำกว่า 10 % ของผลทะลายปาล์มสด จากเชื้อ (ตรวจวัดด้วยสายตา)

สัตว์กัดกิน

ไม่มีทะลายที่สัตว์กัดกิน

ปาล์มทะลายที่มีความเสียหายจากสัตว์ทำลายต่ำกว่า 10 % ของผลทะลายปาล์มสด เช่น หนู เป็นต้น

สิ่งเจือปน

ไม่มีสิ่งเจือปน เช่น หิน ดิน ทราย โคลน กาบหุ้มทะลาย

ปาล์มทะลายที่ครึ่งหรือเกินครึ่ง มีโคลน ดิน หิน ทราย หรือสิ่งสกปรกอื่นจากภายนอกติดอยู่ ต่ำกว่า 10% ของผลทะลายปาล์มสด

ก้านทะลาย

ความยาวต้องไม่เกิน 2 นิ้ว หรือ 5 ซม.

ปาล์มทะลายสดที่มีขั้วยาวต่ำกว่า 5 ซม.

 • ความสด

  ปาล์มส่งถึงโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ภายใน 24 ชั่วโมง

  ทะลายผลปาล์มที่ได้เก็บเกี่ยว และถูกทิ้งไว้ในแปลงก่อนส่งถึงโรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมงผลปาล์มยังติดอยู่กับทะลาย

   

 • ความสุก

  ปาล์มสุกเต็มที่ สีแดงส้ม ผลปาล์มรอบนอกทะลายหลุดร่วง~ 10 ผล

  ปาล์มทะลายมีผลปาล์มสีแดงส้ม และชั้นเนื้อของผลปาล์มมีสีส้ม มีผลปาล์มหลุดร่วงจากทะลาย 10 ผลขึ้นไปและไม่มากกว่า 50% ของผลที่ติดอยู่กับทะลาย ผลปาล์มสดและผลปาล์มร่วงส่งถึงโรงงานใน 24 ชั่วโมงหลังจากการเก็บเกี่ยว

 • ความสมบรูณ์

  มีผลปาล์มเต็มทะลาย เห็นได้ชัดว่าได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี

  ผลปาล์มอวบเป่ง ทะลายปาล์มมีผลปาล์มหนาแน่น ไม่เสียหายจากสัตว์ทำลาย และ ไม่เป็นโรค (100% ของทะลาย)

 • ความบอบช้ำ

  ไม่มีทะลายทีมีความช้ำหรือเสียหาย

  ปาล์มทะลายไม่มีความเสียหายจากการกระแทกฟัดเหวี่ยงทำให้ผลปาล์มชั้นนอกหลุดร่วงออกจากทะลายต่ำกว่า 10 % ของผลทะลายปาล์มสด (ตรวจวัดด้วยสายตา)

 • เป็นโรค

  ไม่มีทะลายที่เป็นโรคใดๆ

  ปาล์มทะลายที่มีส่วนเสียหายต่ำกว่า 10 % ของผลทะลายปาล์มสด จากเชื้อ (ตรวจวัดด้วยสายตา)

 • สัตว์กัดกิน

  ไม่มีทะลายที่สัตว์กัดกิน

  ปาล์มทะลายที่มีความเสียหายจากสัตว์ทำลายต่ำกว่า 10 % ของผลทะลายปาล์มสด เช่น หนู เป็นต้น

 • สิ่งเจือปน

  ไม่มีสิ่งเจือปน เช่น หิน ดิน ทราย โคลน กาบหุ้มทะลาย

  ปาล์มทะลายที่ครึ่งหรือเกินครึ่ง มีโคลน ดิน หิน ทราย หรือสิ่งสกปรกอื่นจากภายนอกติดอยู่ ต่ำกว่า 10% ของผลทะลายปาล์มสด

 • ก้านทะลาย

  ความยาวต้องไม่เกิน 2 นิ้ว หรือ 5 ซม.

  ปาล์มทะลายสดที่มีขั้วยาวต่ำกว่า 5 ซม.

เกณฑ์การให้เกรด

ปาล์มทะลายเกรด A น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ได้ระดับคะแนนทางกายภาพ 80 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ

ปาล์มทะลายเกรด B น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ได้ระดับคะแนนทางกายภาพ 50 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ

ปาล์มทะลายเกรด C น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ได้ระดับคะแนนทางกายภาพ น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ

ปาล์มทะลายเกรด A น้ำหนัก 10 ถึง 15 กก.

ได้ระดับคะแนนทางกายภาพ 90 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ

ปาล์มทะลายเกรด B น้ำหนัก 10 ถึง 15 กก.

ได้ระดับคะแนนทางกายภาพ 80 ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ

ปาล์มทะลายเกรด C น้ำหนักน้อยกว่า 10 กก.

ได้ระดับคะแนนทางกายภาพ น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ

ปาล์มทะลายเกรด B น้ำหนักมากกว่า 10 กก.

ได้ระดับคะแนนทางกายภาพ 80 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ

ปาล์มทะลายเกรด C น้ำหนักมากกว่า 10 กก.

ได้ระดับคะแนนทางกายภาพ น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

การพิจารณาเพิ่มราคาพิเศษ

ได้ระดับคะแนนทางกายภาพ เกรด A 100 เปอร์เซ็นต์ จากการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการปิดกล่องข้อความนี้ถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายคุกกี้