ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์หลัก ของเรา

กรรมวิธีการผลิตต่างๆ เพื่อให้ได้ซึ่งน้ำมันปาล์มดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกขั้นตอนเป็นกระบวนการผลิตที่สะอาด ไม่ปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม และชุมชน  ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการดำเนินกิจการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นที่ตั้ง

บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน

น้ำมันปาล์มดิบ

Crude Palm Oil

น้ำมันปาล์มดิบ เป็นส่วนที่สะกัดได้จากเปลือกสดของผลปาล์มน้ำมัน ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค น้ำมันไบโอดีเซล และ อื่นๆอีกมากมาย

เมล็ดใน

Kernel

เมล็ดในปาล์ม เป็นส่วนเมล็ดในของผลปาล์มน้ำมัน โดยสามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เนย ไอศครีม เป็นต้น

กะลา

Shell

กะลาปาล์ม เป็นส่วนที่ได้จากการแยกเมล็ดในปาล์ม ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้

เส้นใย

Fiber

เส้นใยปาล์ม เป็นส่วนที่ได้มาจากเปลือกของผลปาล์มที่ผ่านการสกัดน้ำมันออกแล้ว ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้