เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2564 คุณมานิต วงษ์สุรีย์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด พบปะพนักงาน และให้โอวาท เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 โดยใจความสำคัญ คือ "รู้หน้าที่ มีวินัย พัฒนาตน สามัคคี และ ซื่อสัตย์สุจริต"