สนับสนุนของขวัญ ให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเมืองเพชร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด ได้มอบพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ตัว เพื่อสนับสนุนของขวัญปีใหม่ 2563 ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนาเมืองเพชร