โครงการพัฒนาผู้รับเหมาตัดปาล์มให้มีคุณภาพ ปี พ.ศ.2560

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และ เงินรางวัล แก่ผู้ชนะการแข่งขัน "โครงการพัฒนาผู้รับเหมาตัดปาล์มให้มีคุณภาพ ปี พ.ศ.2560" โดยในครั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียติจาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีและมอบเงินรางวัลให้แก่ทีมตัดปาล์มที่ชนะการแข่งขัน วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการในครั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนายกระดับมาตรฐานของทีมตัดปาล์มให้สามารถตัดปาล์มที่มีคุณภาพ ได้ปาล์มที่สุก ตรงตามความต้องการของบริษัทฯ และสร้างตัวเลือกให้กับเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มในการคัดเลือกทีมตัดปาล์มที่มีคุณภาพ เนื่องจากทีมตัดปาล์ม เป็นกลไกสำคัญที่จะยกระดับมาตรฐานผลผลิตปาล์มน้ำมัน ในระดับจังหวัดและประเทศอย่างยั่งยืน

Overlay

1

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้ (cookie) เพื่อนำไปปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการปิดกล่องข้อความนี้ถือว่าคุณได้ยอมรับนโยบายคุกกี้