สนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดตรวจต้นชด

เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 ธ.ค. 2562 บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด เข้าพบเจ้าที่ตำรวจ  ณ จุดตรวจต้นชด เพื่อสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 28 โหล ให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงวันหยุดปีใหม่ 2563