สนับสนุนของขวัญ ให้ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเมืองเพชร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 ธ.ค. 2562 บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด เข้าพบชมรมผู้สูงอายุตำบลนาเมืองเพชร เพื่อสนับสนุนของขวัญในกิจกรรมความร่วมมือและสังสรรค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีระหว่างชุมชนและหน่วยงาน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่