บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด

ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ มาตรฐาน ISO 9001

เราคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด
ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ

น้ำมันปาล์มดิบ

Crude Palm Oil

เมล็ดใน

Kernel

กะลา

Shell

เส้นใย

Fiber