บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด

ผลิตน้ำมันปาล์มดิบ มาตรฐาน ISO 9001

เราคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุด
ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ

ราคาปาล์มประจำวัน

Company Profile

Company Profile TPO

น้ำมันปาล์มดิบ

Crude Palm Oil

เมล็ดใน

Kernel

กะลา

Shell

เส้นใย

Fiber

น้ำมันไบโอดีเซล

Biodiesel

ไฟฟ้า

Electricity